Wiersz „Cisza” śpiewa Zuzanna Jasińska

Wiersz „Cisza” śpiewa Zuzanna Jasińska

„Cisza” śpiewa Zuzanna Jasińska,
muzyka Pawel Gierczak
tekst z wiersza Janusza Andrzejczaka „Cisza”
Piękne wykonanie! warto posłuchać.