Urodziłem się w Toruniu w czasie, gdy w miejscu dzisiejszego Miasteczka Uniwersyteckiego na Bielanach był jeszcze dworzec kolejowy i rósł tam prawdziwy, tajemniczy las, a na pobliskiej ulicy Balonowej stacjonowały cygańskie tabory i paliły się gazowe latarnie. Toruń, to dla mnie przede wszystkim Starówka, bo tam chodziłem do szkoły i kościoła. Szkoła mnie odpychała, gotyckie kościoły wciągały swoim sacrum, a podtoruńskie lasy kusiły codziennie. Skutecznie. Zapracowani rodzice nie mogli się nadziwić lekcjom czterech swoich synów w odległym lesie, nie potrafili sobie wytłumaczyć pełnej igliwia i szyszek zawartości naszych kieszeni, a w sezonie – wysypujących się z tornistrów grzybów…

             Zaraz po szkole podstawowej poszedłem do szkoły leśnej, gdzie musiałem wycinać ukochane drzewa, więc nie doczekałem w niej nawet roku. Z konieczności, by nie stracić roku nauki podjąłem edukację w technikum, w którym miejsce żywych, cudnych drzew zajęły szalunkowe deski. By nie być zdeterminowany wyuczonym, a nieszczęsnym zawodem, przygotowywałem się do egzaminów na studia. Zanim zostałem studentem, byłem mistrzem budowlanym, robotnikiem w głębokich wykopach, dekoratorem wystaw sklepowych i „dyrektorem” Gminnego Ośrodka Kultury.

         Po ukończeniu studiów wyższych, pracowałem rok jako nauczyciel w wiejskiej szkole nieopodal Gorzowa Wlkp., aż nieoczekiwanie pojawiła się oferta pracy nauczycielskiej w podtoruńskiej wsi. Od dziecka była to dla mnie wieś „graniczna”. Wędrując po lasach z trzema braćmi dochodziliśmy właśnie do niej i ani kroku dalej, bo czekała nas jeszcze długa powrotna droga do domu. Czy mogłem wówczas przypuszczać, że spędzę w niej blisko 20 lat swego życia?! Gdy zamknięto szkołę, kilka lat bezskutecznie poszukiwałem pracy. Któregoś dnia, wyruszyłem pieszo przez te moje lasy do rodzinnego miasta. Moim całym dobytkiem było zaprószone w ubranie igliwie…

Dziś mieszkam w moim Toruniu, pracuję tu zawodowo, pielgrzymuję po bezdrożach Ojczyzny i piszę…

Moja twórczość, to wiersze, proza, malarstwo (olej) i rysunki.

Jestem poetą nawiązującym do tradycji literackich. Czytający mówią (piszą), o zachowaniu własnego, rozpoznawalnego stylu.

Główną tematyką mojej twórczości poetyckiej i plastycznej jest przyroda i człowiek.

AUTORSKIE PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE:

„Takijeden” tomik poezji – wyd. Książnica Podlaska, Białystok, 2011
„Łagodnia” tomik poezji – Wydawnictwo Arcana, Kraków, 2012
„Ulotnia” tomik poezji – Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2013 =>
„Przedziwnia. Ballada o Genku” –  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2015
„Powłóczystość. Drogami, bezdrożami Podlasia” – wyd. Książnica Podlaska, Białystok, 2017.

Cztery tomiki zawierają moje własne ilustracje.

Wiersze i krótkie formy prozatorskie publikowałem w pismach literackich, m.in. – dwukrotnie w krakowskim dwumiesięczniku „Arcana”, w antoniewskiej „Okolicy Poetów”, białostockiej antologii poezji „Epea” i wielu innych.

Tomik „Łagodnia” zainspirował krakowskie środowisko artystyczne do autorskiego programu w ramach Salonu Rekomendacji Mistrzowskich oraz entuzjastycznej recenzji pióra Elżbiety Morawiec w krakowskich „Arcanach”.

Najważniejszym wydarzeniem związanym z moją twórczą drogą, było poznanie w 2009 roku Jana Leończuka. To w puchu skrzydeł jego poetyckiej duszy, narodziła się moja pierwsza książka  – TAKIJEDEN – mój późny poetycki debiut. Ta książka była bramą, a każda kolejna jej kartka – drzwiami do kolejnych wydań, do znajomości, a często i – przyjaźni z Wielkimi.  To Jan Leończuk, sam będąc wybitnym poetą, dał mi wiarę i siłę, by stało się to, co widać na tych stronach.
BEZ NIEGO, NIE BYŁOBY ANI JEDNEJ MOJEJ KSIĄŻKI, ANI JEDNEJ ZNAJOMOŚCI Z WIELKIMI, ANI W OGÓLE – MNIE, JAKO PISARZA, POETY.

Najbardziej znaczącymi wydarzeniami związanymi z moją twórczością były: prezentacja moich wierszy przez Annę Polony i Andrzeja Mrowca w Krakowskim Salonie Poezji w ramach Salonu Rekomendacji Mistrzowskich, (marzec 2013, Teatr im. Juliusza Słowackiego, zobacz film w sekcji: „Autor w mediach”) a wcześniej, autorski występ na jednej z – nawiązujących do tradycji wileńskich – Śród Literackich w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku (maj 2011), profesjonalne nagranie moich wierszy na płycie CD, czytanymi przez Annę Polony i wspólny występ w Sali Mieszczańskiej toruńskiego ratusza z Leszkiem Długoszem.

W 2013 roku, na wzór krakowskiej Rynny Poetyckiej, ze specjalnym na tę okazję wierszem i „błogosławieństwem” jej pomysłodawcy – Leszka Długosza, zainicjowałem toruńską, cykliczną edycję tego wydarzenia w ZSPS i VIII LO w Toruniu. Dzięki wsparciu Dyrekcji, zaangażowaniu koleżanek i młodzieży, a także już osób z zewnątrz, to wydarzenie przekracza już ramy szkoły.

Profil autora na Wikipedii =>

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA:

Nagroda: Kapituła Symbolicznych Nagród Ryszarda Milczewskiego-Bruno – przyznała w dziale poezji „Duże Piwo Grzane z Łyżką Januszowi Andrzejczakowi za tom „Łagodnia” (ogłoszono w kwartalniku Okolice Poetów, nr 59, 101, s. 5, 2012)
Nagroda główna w VIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Las – moja miłość” – Białowieża 2013
Wyróżnienie w XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Herb Grodu Miasta Chrzanowa” (2014)
Wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi (2014)

WYSTAWY  i INNA DZIAŁALNOŚĆ:  

Malarstwo i rysunek:

 • Panorama Torunia (obraz olejny, 2010) – sala konferencyjna ZSPS i VIII LO w Toruniu
 • Autorski portret papieża Jana Pawła II (obraz olejny, 2009) – sala konferencyjna ZSPS i VIII LO w Toruniu
 • Portret papieża Jana Pawła II (kopia ze zdjęcia, obraz olej, 2011) – kościół garnizonowy pw. św. Katarzyny w Toruniu (tzw. „okno papieskie”)
 • Portret bł. Wincentego Frelichowskiego – patron szkoły ZS nr 6 – (obraz olej, 2011) – hol szkoły ZS nr 6 w Toruniu
 • Okładka (obraz) i rysunki w tomiku poezji „Takijeden”, wyd. Książnica Podlaska, Białystok, 2011
 • Rysunek na okładce w tomiku poezji „Łagodnia”, wyd. Arcana, Kraków, 2012
 • Kolorowa wkładka z ośmioma stronami obrazów – w Epea, wyd. Książnica Podlaska, Białystok, 2010.
 • Rysunki w tomiku poezji „Ulotnia”, wyd. Marszałek, Toruń, 2013

Udział w międzynarodowej konferencji „Puszcza Knyszyńska – perła w koronie Jagiellonów”: Referat i poezja „Sosna supraska – czyli na dworze królowej Puszcz Europy”. Supraśl 4 – 5 IX 2013.

 

WIERSZE, OPOWIADANIA i inne formy działalności twórczej:

 • Epea Almanach. Białystok, 2010, s. 5 -25; 2011, s. 6 -11 i s. 52-65; 2013, s. 5 -6  
 • Antologia Ekumeniczna. Białystok, 2010, s. 7 – 10; 2011, s. 9-12; ; 2013, s. 37-40; 2013, s. 16
 • Bibliotekarz Podlaski – periodyk. Białystok, 2011/12, nr 23/24, s. 162-165
 • Arcana – dwumiesięcznik. Kraków, 2012, nr 106/107, s. 180-181, 2013, nr 109, s. 103
 • Drogi Miłosierdzia – miesięcznik Archidiecezji Białostockiej. Białystok, 2011, 11 (12), s. 26, 2012 nr 6 (10) , s. 35
 • Być dla innych – Kwartalnik o Wychowaniu. Gdynia, 2012, nr 1 (48) , s. 117
 • Puszcza Knyszyńska – skarby kultury dziś i jutro. Supraśl, 2012, s. 69
 • Wstęp do tomiku poezji Grzegorza Bartko „Na usługach naiwności”. Zamość 2012, s. 5-8
 • Puszcza Knyszyńska – Perła w koronie Jagiellonów. Sosna supraska – Na Dworze Królowej Puszcz Europy. Supraśl, 2013. „Moje święte sosny” s. 109-122  czytaj dalej =>
 • Las – Moja Miłość – VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki. Białowieża 2013, s. 21-27
 • Okolica Poetów, kwartalnik. Antoniewo, nr 55 (97), 2011, s.4; nr 61-62 (103-104), 2013, s.16; nr 75 (117), 2016, s. 8; nr 78 (120), 2017, s.7
 • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Przyroda-Kultura-Historia. Red. U. Glińska. Wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las”, 2013, s. 157, s. 169-175
 • Eko przyjaciel Kujawsko-Pomorskie Czasopismo Przyrodniczo-Ekologiczne, NR 02/14 (6) listopad 2014, s. 36 czytaj dalej =>
 • Życie Lasów Kujawsko – Pomorskich, lipiec – wrzesień 2015; wiersze, z rysunkami na tylnej okładce
 • Metafora kwartalnik literacko-artystyczny. Kraków 2014, nr 13 /94/,  s. 16-24
 • Almanach Prowincjonalny. Raciborskie Centrum Kultury. Racibórz, kwiecień, 2015, nr 21, s. 80-81, listopad, 2015, nr 22, s. 100-103
 • Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Warszawa – „Podgląd” , nr 3, 2015, nr 1(4)/2016 , 2(5)/2016, 3(6)/2016, 4(7)/2016, 1(8)/2017, 2(9)/2017, 4(11)/2017, 1(12)2018, 2(13)2018 twórczość Autora, jest obecna w każdym kolejnym numerze kwartalnika (poszukaj w Internecie ==>)
 • Kwartalnik W Krainie Żubra, Pogorzelce/Białowieża, wszystkie trzy numery, jakie się ukazały w 2015 i 2016
 • Wybór wierszy i słowo wstępne – „Janowe gniazdo” – Jan Leończuk – „Raz jeszcze powrócić”, Wydawnictwo „Arcana”, Kraków, 2016
 • Życie Lasów Kujawsko – Pomorskich, styczeń – marzec 2018,  galeria wierszy, z rysunkami i obrazami czytaj dalej =>
 • Wiersze do publikacji Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej „Płazy” (2017) i „Ssaki” 2018

 

AUDYCJE/SPOTKANIA/INNE:

 • Środy Literackie Książnicy Podlaskiej – spotkanie z autorem i promocja debiutanckiego tomiku wierszy „Takijeden” – 18.05.2011, Białystok 10.2015 zobacz zdjęcia na facebooku=>     zobacz relację filmową=>   
 • Prowadzenie Środy Literackiej w Książnicy Podlaskiej z ks. Grzegorzem Bartko. Temat „Na usługach naiwności” – 14.11.2012
 • W audycji radiowej „Anna Polony o swojej karierze i poezji” – aktora mówi o swojej miłości do poezji i czyta wiersze m.in. współczesnego toruńskiego poety J.A. – program 2 polskiego radia – 27.12.2012. =>
 • Anna Polony czyta wiersze autora na spotkaniu w Domu Artysty Seniora w Krakowie  – 22.01.2013
 • Nagroda: Kapituła Symbolicznych Nagród Ryszarda Milczewskiego-Bruno – przyznała w dziale poezji „Duże Piwo Grzane z Łyżką Januszowi Andrzejczakowi za tom „Łagodnia” /ogłoszono w kwartalniku Okolice Poetów, nr 59 /101/s. 5, 2012/
 • KRAKOWSKI SALON POEZJI: 17.03. 2013 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie: Salon rekomendacji => mistrzowskich – poezję Janusza Andrzejczaka czytali: Anna Polony i Andrzej Mrowiec. Grali: Halina Jarczyk – skrzypce, Jacek Hołubowski – akordeon
 • Referat i poezja: Zjawisko świętej sosny. Udział w międzynarodowej konferencji „Puszcza Knyszyńska – perła w koronie Jagiellonów” II sesja: „Sosna supraska – czyli na dworze królowej Puszcz Europy”. Supraśl 4 – 5.09.2013
 • Nagroda główna w VIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Las – moja miłość” – Białowieża 2013
 • W filmie „Anna Polony – kilka scen klasycznych” reż. Marta Węgiel. Filmoteka Małopolska, Kraków 2013, – fragment poezji J.A. z Krakowskiego Salonu Poezji
 • Wieczór poetycki Wiesława Kwinto – Koczan (WUKA) i Janusz Andrzejczak 09.11.2013 – herbaciarnia Tea for Two, Toruń =>  
 • Autorskie spotkanie poetycko-przyrodnicze z ilustracją muzyczną Małgorzaty Koc /śpiew, gitara/  01.03.2014, Barbarka, Toruń
 • Wyróżnienie w  XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Herb Grodu Miasta Chrzanowa” /2014/
 • Wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi /2014/
 • Autorskie spotkanie poetyckie – Gminny Ośrodek Kultury, Łubianka, pow. Toruń,  05.2014
 • Pomysłodawca i organizator Rynny Poetyckiej /wzorem krakowskiej/ konkursu poetyckiego dla młodzieży – ZSPS i VIII LO w Toruniu, ze staraniami o szerszy zasięg, co już się dzieje   
 • Spotkanie autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choroszczy w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, 7.10.2015 =>
 • Spotkanie autorskie, LESZEK DŁUGOSZ – gość specjalny wieczoru z własnym repertuarem muzycznym. Wiersze autora czytali: Anna Magalska – Milczarczyk, Leszek Długosz Muzeum Okręgowe, Ratusz Staromiejski, Sala Mieszczańska – 28.11.2015 => 
 • W czterech audycjach w radiowej „Dwójce” (program Iwony Smolki „Poezja przed północą”) :
 • Rozmowa w Radio Białystok w dniu 25.09.2016 (rozmawiał Grzegorz Pilat):
 • Środa Literacka, Galeria Slendzińskich – marzec 2015
 • Rozmowa w radio PIK, która odbyła się w Toruniu w dniu 14-09-2017 r. W audycji Aktywni 60+ rozmowę z Januszem Andrzejczakiem prowadziła Iwona Muszytowska-Rzeszotek:

AUTOR W INTERNECIE:

UPUBLICZNIONE RYSUNKI, OBRAZY:

 • Panorama Torunia /obraz olejny, 2010 /, w sali konferencyjnej ZSPS i VIII LO w Toruniu
 • Autorski portret papieża Jana Pawła II /obraz olejny, 2009, w sali konferencyjnej ZSPS i VIII LO w Toruniu
 • Portret bł. Wincentego Frelichowskiego w holu szkoły /obraz olej, 2011/, patrona ZS nr 6 w Toruniu
 • Okładka /obraz/ i rysunki w tomiku poezji „Takijeden”/wyd. Książnica Podlaska, Białystok, 2011/
 • Rysunek na okładce w tomiku poezji „Łagodnia” wyd. Arcana, Kraków, 2012
 • Kolorowa wkładka  z ośmioma stronami obrazów, w Epea /wyd. Książnica Podlaska, Białystok, 2010./
 • Okładka /obraz/ i rysunki w tomiku poezji „Ulotnia”, wyd. Marszalek, Toruń, 2013   
 • Rysunki do kalendarza – 2015 – wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.